Kelowna Yamaha

Yamaha Raider

$11,999

2015 Street 1854

Yamaha YZF-R6

$14,599

2019 Street

Yamaha Viking EPS

$15,949

2018 Side by Side 700cc