Kelowna Honda Powerhouse

Honda VT750

$5,188

2009 Touring

12,475

Honda CBF1000

$5,188

2009 Street

46,276

Honda VT750

$5,388

2012 Touring

14,879

Honda VT750

$5,688

2012 Touring

12,205

Suzuki RM-Z450

$5,688

2014 Dirt Motocross

60

Honda CBF1000

$5,888

2009 Street

50,000

Honda ST1300

$5,888

2006 Street

50,495

Yamaha FZ-09

$6,188

2014 Street

10,626

Harley-Davidson XL1200L

$6,788

2010 Touring

11,957

Suzuki Boulevard

$6,998

2013 Touring

38,330